Zasady opodatkowania i ich ewolucja

Podatki od dawna były przedmiotem zainteresowania teorii ekonomii, co prowadziło do sformułowania przez tę naukę pewnych postulatów pod adresem praktyki i polityki podatkowej, dotyczących konstrukcji poszczególnych podatków i całych systemów podatkowych oraz założeń, na jakich powinno się opierać posługiwanie się podatkami w życiu gospodarczym i społecznym. Postulaty te przyjęło się nazywać zasadami podatkowymi albo zasadami opodatkowania. Charakter klasycznych zasad podatkowych uzyskały zasady sformułowane przez Adama Smitha w księdze V jego dzieła pod tytułem Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Zasady te znane są do dziś, w lapidarnym sformułowaniu: ⦁ równość, ⦁ pewność, ⦁ dogodność, ⦁ taniość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *