CHARAKTER REGIONALNY

W celu utrzymania regional­nego charakteru banku wprowadzono poprawkę do statutu. W myśl tej poprawki tylko 8% głosów mogło należeć do krajów spoza regionu, 53,5%.— do krajów latynoskich, 34,5% — do Stanów Zjednoczonych i pozostałe 4% — do Kanady. Rozmiary kapitału wynosiły początkowo 3,2 mld dolarów, a w 1981 r. wzrosły już do 35,3 mld.Kapitał operacyjny tego banku jest podzielony na dwie części.Pierwsza, to kapitał zakładowy, przeznaczony na udzielanie poży­czek na cele podstawowe w walucie wymienialnej. Druga to fundusz operacji specjalnych, przeznaczony na udzielanie pożyczek przezna­czonych na realizację projektów szczególnych, a udzielane środki wypłacane są w walucie niewymienialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *