Czy składka na ubezpieczenie jest podzielna?

Każda składka na ubezpieczenie społeczne – niezależnie czy jest to ubezpieczenie macierzyńskie, wypadkowe, chorobowe czy emerytalno – rentowe jest niepodzielna. Niepodzielność składki oznacza fakt, że musi być wpłacana w całości, nie ma możliwości wpłacania jest ratami, w części. Wysokość składki jest z góry ustalona i nie zależy chociażby od dni w danym miesiącu czy kwartale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *