person using laptop

WSZYSTKO ZALEŻY OD ZAUFANIA

Toteż aby zapoczątkować pracę zespołową, musimy najpierw określić obszar, który miałaby ona obejmo­wać: czy będzie to tylko jeden odcinek, jeden dział, jeden zakład, czy całe przedsiębiorstwo? Chociaż pracę zespołową można doskonale stosować na każ­dym odcinku czy dziale, z mojego doświadczenia wynika, że w miarę możliwości programem rozwoju pracy zespołowej powinna być objęta cała firma. Czy członkowie rady i najwyżej postawieni kierow­nicy postępują jak członkowie zespołu? Czy to kwe­stia typu: „Nie rób tego, co ja robię, rób to, co ci każę”? Jak w wypadku całej działalności kierownictwa i tu czyny przemawiają głośniej niż słowa. Skoro nie wie­rzą w to dyrektorzy ani szefowie, to czemu miałby wierzyć ktoś inny? W najgorszym razie zespół znaj­dujący się na szczycie firmy musi przynajmniej do­prowadzić do zaistnienia pracy zespołowej i dopo­móc grupie w osiągnięciu celów.Pamiętaj, praca zespołowa zależy od zaufania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *