INTEGROWANIE ZESPOŁÓW ZMIANOWYCH

W wypadku pracy na zmiany często trzeba się posta­rać o to, żeby między nimi zachodziła konstruktywna kooperacja – a nie rywalizacja. Niektóre przedsię­biorstwa działają całą dobę w cyklu trzyzmianowym. Skoncentrujmy się na trzech zespołach, które zarzą­dzają całością procesów – na zmianie porannej, po­południowej i nocnej.Każdy zespół przykłada oczywiście największą wagę do zadań, które sam musi wykonać w wyznaczonym czasie. W przemyśle charakter pracy jest ten sam, niezależnie od godziny, lecz zadania porannej zmia­ny różnią się od zadań nocnej (np. w spedycji).Jeden zespół często osiąga swoje cele dzięki zespo­łom pracującym na innych zmianach. Można tego dokonać na kilka sposobów. Na przykład kiedy urzą­dzenie eksploatowane bez przerwy do końca poran­nej zmiany nagle się psuje i ogranicza wydajność produkcyjną popołudniowej zmiany, podczas gdy drobna naprawa, która spowodowałaby ledwie nie­wielką stratę produkcji na porannej zmianie, umożli­wiłaby działanie maszyny po południu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *