Crop unrecognizable coworkers in formal wear standing at table with laptop and documents while greeting each other before meeting

Kto jest rolnikiem?

To, kto jest rolnikiem można wyjaśnić jednym zdaniem. Nie jest to pojęcie ani trudne ani skomplikowane. Są przepisy prawa wyjaśniające, jaka osoba jest rolnikiem, są to jednak informacje zdawkowe, to zaledwie krótkie wyjaśnienie pojęcia. Najprościej mówiąc rolnikiem jest osoba, która pracuje na roli. Aby być rolnikiem wcale nie trzeba posiadać własnej ziemi, gruntów rolnych. Można uprawiać cudzą ziemię.
Rolnik może być fachowcem specjalizującym się w określonym zakresie. Można tu wyróżnić różne zawody, jakie związane są z rolnictwem, jakie związane są z byciem rolnikiem. Takimi zawodami są:
• Rolnik chmielarz,
• Rolnik uprawiający łąki,
• Rolnik, który pracuje na własne potrzeby w gospodarstwie rolnym,
• Rolnik, który jest jednocześnie producentem nasion rolniczych, takie nasiona muszą być kwalifikowane,
• Rolnik uprawiający rośliny i hodujący zwierzęta,
• Rolnik zajmujący się uprawami mieszanymi,
• Rolnik upraw polowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *