a couple of women sitting on a couch

Wyłączenie podatkowe

Wyłączenie podatkowe stosuje prawodawca wówczas, gdy jego zamiarem jest wskazanie sytuacji, które – pomimo istnienia stanu faktycznego lub prawnego powodującego powstanie obowiązku podatkowego – nie podlega opodatkowaniu. Prawodawca formułuje równocześnie warunki, które muszą zostać spełnione, by wyłączenie stosować (np. wyłączenia w ryczałcie ewidencjonowanym).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *