a woman sitting at a table using a laptop

Odroczenie płatności podatku

Odroczenie płatności podatku, podobnie jak i rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego, może nastąpić na alternatywny (to lub to) wniosek podatnika. Podatnik może w nim określić termin odroczenia, liczbę i wysokość rat oraz terminy ich płatności. Organ podatkowy może, ale nie musi uwzględnić sugestii podatnika w chwili wydawania decyzji w sprawie, z którą podatnik się zwraca. Kompetencje organów podatkowych w sprawie odraczania terminów płatności i rozkładania podatków na raty w Polsce określa tylko minister finansów. Organami właściwymi są w tej kwestii organy upoważnione do wydawania decyzji w sprawie wysokości podatku – urzędy skarbowe oraz samorządowe organy podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *