Umorzenie podatku

Umorzenie podatku nie jest terminem ścisłym, choć w praktyce używanym. W zasadzie chodzi tu o umorzenie przez ministra finansów lub organ podatkowy zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę w całości lub w części. Umorzenie dokonywane jest na wniosek podatnika lub z urzędu w wypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych. Zaległość podatkowa może być umorzona w całości lub w części, podobnie rzecz się ma z odsetkami za zwłokę. Jeżeli organ umarza zaległość podatkową, to z mocy prawa następuje jednocześnie umorzenie odsetek za zwłokę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *