Two women setting at a table working

Prawa związane z zatrudnianiem pracowników

Od art. 4 do art. 7 ustawy określono istotne prawa podmiotów gospodarczych. Prawa określone w art. 4 są rozwinięciem wspomnianej na wstępie zasady wolności gospodarczej, gdyż zezwala się, aby podmioty gospodarcze mogły w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać wszystkich czynności oraz działań, które nie są przez prawo zabronione. Podmiot gospodarczy może zatrudniać pracowników w nieograniczonej liczbie i bez pośrednictwa organów zatrudnienia. Znosi się w ten sposób dwa rodzaje ograniczeń, które wcześniej obowiązywały w zakresie: ⦁ liczby zatrudnionych osób, ⦁ pośrednictwa organów zatrudnienia. Bardzo ważny wyjątek, wprowadziła ustawa o rzemiośle z 22 III 1989 r. (Dz.U. Nr 17 poz.92 z późn. zm.), która zezwala zatrudniać rzemieślnikowi tylko do 15 pracowników najemnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *