POWIĘKSZENIE WSPÓLNOTY

Przykładowo, w myśl obowiązujących postanowień aż 40% eksportu z Polski, Czech i Węgier spotyka się z jakąś formą ograniczeń. Rządy państw Wspólnoty wysuwają kilka argumentów za utrzymaniem państw naszego regionu na pewien dystans. Oba­wiają się mianowicie dużej migracji, taniej konkurencji, wzrostu wydatków administracyjnych Wspólnoty.Powiększenie Wspólnoty o państwa Europy Środkowo-Wschod­niej byłoby kosztowne. Transfery z funduszu regionalnego Wspólno­ty (około 1/4 jej budżetu) łącznie z kosztami wspierania środkowo- -europejskich rolników w ramach wspólnej polityki rolnej (na co przypada z kolei połowa wydatków) wymagałyby w sumie 6-10 mld dolarów rocznie, co stanowiłoby dodatkowe 14-20% obecnego bu­dżetu Wspólnoty. Tymczasem bogate państwa — Niemcy, DaniaHolandia — niechętnie odnoszą się do dodatkowych wydatków, które musiałyby ponieść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *