a man using a laptop

INTEGRACJA MONETARNA

Na integrację monetarną składają się zunifikowane kursy wymienne oraz integracja rynku kapitałowego. . Unifikacja kursów wymiennych zostaje osiągnięta wówczas, gdy kraje członkowskie wprowadzają jedną walutę. Aktualnie zbliżony efekt uzyskuje się dzięki wspólnie ustalanym kursom. W praktyce przedstawiona integracja monetarna powinna obejmować: zharmonizowanie polityki monetarnej poszcze­gólnych krajów, wspólne rezerwy dewizowe, jeden bank centralny. Spełnienie powyższych warunków jest konieczne. Doświadczenie układów z Bretton Woods uczy, że brak koordynacji monetarnej pociąga za sobą negatywne skutki, rujnujące cały system. Wśród nich należy wymienić:  preferowanie takich kursów wymiennych, które są najbardziejwygodne dla danego państwa; wówczas trudno osiągnąć consensus, a cały system staje się mało stabilny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *