Czym są działy specjalne?

Działalność rolnicza prowadzona w ramach działów specjalnych podlega opodatkowaniu. Konieczne było więc wyłonienie takich działów i określenie, jaka działalność do takowych jest zaliczana. Działy specjalne w produkcji rolniczej zostały wyłonione ustawą z 2004 roku. Są nimi:
• Uprawy roślin ozdobnych oraz innych, które uprawiane są w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 100 m²,
• Wszelakie uprawy w szklarniach, które nie są ogrzewane, warunkiem jest jednak powierzchnia szklarni przekraczająca 100 m²,
• Uprawy roślin ozdobnych oraz pozostałych roślin, które znajdują się w foliowych tunelach ogrzewanych o powierzchni przynajmniej 200 m²,
• Uprawy grzybów i grzybni (powierzchnia uprawowa przynajmniej 100 m²),
• Drób rzeźny (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki strusie – w określonych ilościach),
• Drób nieśny (kury nieśne, gęsi, kaczki, indyki, kury, strusie – w określonych ilościach),
• Zakłady wylęgu drobiu,
• Zwierzęta futerkowe,
• Pasieki,
• Hodowla i chów świń w ilości powyżej 100 szt, hodowane poza gospodarstwem rolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *