Two women sitting at a table with a laptop

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Problem ten można rozwiązać na dwa sposoby – jeśli go po prostu nie zignorujemy. Optymalnym wyj­ściem jest poszerzenie postawy zespołowej na każde­go w zakładzie. Inną, mniej zadowalającą możliwo­ścią jest powiadomienie kierowników i reszty załogi o tym, co się dzieje, i pomoc im w zaakceptowaniu programu.W obu wypadkach konieczność włączenia kierowni­ków z pogranicza do wstępnych dyskusji nie ulega wątpliwości. Mało tego, powinni się oni zaangażo­wać i poświęcić sprawie wprowadzenia pracy zespo­łowej w podlegających im działach na takich samych zasadach jak w dziale produkcji. Oznacza to, że od początku muszą uczestniczyć we wszystkich spotka­niach i warsztatach, tak by w pełni rozumieli, co się z tym wiąże.Problem staje się nieco mniejszy, kiedy działy usłu­gowe znajdują się w różnych miejscach, choć nawet w takiej sytuacji nie należy go lekceważyć. Mimo że biura działu sprzedaży na przykład mieszczą się gdzie indziej, to osoby utrzymujące bezpośredni kon­takt z zakładem powinny śledzić zachodzące w nim zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *