OGROMNE NADWYŻKI

Zajęła ona trzecie miejsce, po dolarze amerykańskim i marce niemieckiej. Ten stan rzeczy jest efektem wzrostu potęgi gospodarczej, ekspansji eksportowej i kapitałowej. Japonia osiąga ogromne nadwyżki w han­dlu zagranicznym, które następnie są źródłem eksportu kapitału. Stała się ona m.in. głównym partnerem handlowym Stanów Zjedno­czonych. Równocześnie Stany Zjednoczone odnotowują stale pogłę­biający się, gigantyczny deficyt w tych obrotach. Dotychczasowe próby zmiany sytuacji nie przyniosły decydującej zmiany.Dzięki ogromnym nadwyżkom w bilansie płatniczym i aktywno­ści na rynku kapitałowym jen stał się jedną z najbardziej liczących się walut świata. Znalazłszy się w międzynarodowym obiegu finan­sowym, umacnia tam swą pozycję. Japoński rynek kredytowy stał się konkurencyjny względem rynku londyńskiego i nowojorskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *