SILNA POZYCJA

Począwszy od poło­wy lat 40., nasiliły się tendencje regionalizacyjne, których rezultatem było wykrystalizowanie się kilku stref walutowych. Dominującą pozyqę wśród nich zajmowała i zajmuje waluta Stanów Zjednoczo­nych. Pozycja dolara amerykańskiego związana jest bezpośrednio z pozycją gospodarki amerykańskiej. Kraj ten stał się w XX w. największą potęgą ekonomiczną świata, a jego pieniądz ma zasięg globalny. Spełnia on 4 podstawowe funkcje: transakcyjną, interwen­cyjną, rezerwową i lokacyjną. Wiąże się z tym również fakt, że około 40 krajów, które początkowo zrzeszyły się w MFW, ustalały swe kursy w stosunku do waluty amerykańskiej.Ugruntowana i silna pozycja dolara ma częściowo swoje histo­ryczne podłoże. Do momentu, kiedy istniał system oparty na paryte­cie złota twierdzono, że dolar jest silny jak złoto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *