DOKONYWANIE ZMIAN

Jedne z nich muszą dokonywać większych zmian przystosowawczych, a inne — mniejszych. Jedne w szybszym tempie wprowadzają uzgodnione-zalecenia, inne wolniej. Niemcy. Jednym z elementów decydujących o zainteresowaniu innych państw utworzeniem EMU jest chęć skopiowania wzorów niemieckich i nadzieja osiągnięcia podobnych rezultatów. Niemcy mogą łatwo przystosować się do ram instytucjonalnych EMU, po­nieważ obowiązują tam podobne rozwiązania. Na przestrzeni 20. lat inflacja wynosiła w tym kraju 3,9%, podczas gdy. w pozostałych państwach Wspólnoty — 8,2%. Dane statystyczne (dotyczące okresu przed zjednoczeniem) wskazywały na to, że nie było zbytnich wahań w relacji między stopą bezrobocia a stopą wzrostu płac. Mając na uwadze potencjał gospodarczy, pozycję polityczną Niemiec, nie moż­na sobie wyobrazić integracji monetarnej w Europie bez udziału tego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *