OWOC POROZUMIEŃ

Owocem porozumienia z dnia 5 grudnia 1974 r. była Strefa Monetarna Randa. W preambule porozumienia rządy tych państw wyraziły życzenie stworzenia i utrzymania wspólnej strefy monetarnej. Uznały, że współpraca będzie służyć rozwojowi każdego z państw członkowskich. Bogatsze państwa miały pomagać biedniej­szym. Równocześnie przyjęto zasadę, że każdy z krajów będzie prowadził własną politykę monetarną oraz kontrolę instytucji finan­sowych. Dopuszczono możliwość rozszerzenia strefy o inne kraje.Powołano do życia Komisję Strefy Monetarnej Randa, w której kraje członkowskie są reprezentowane przez jednego przedstawiciela i spotykają się co najmniej raz w roku, aby przekonsultować aktualną sytuację monetarną oraz politykę kursów wymiennych. W przypadku rozbieżności kwestie sporne mogą być rozpatrywane przez Trybunał Arbitrażowy, w którym każdy z członków ma własnego przedstawiciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *