REALNIE ISTNIEJĄCE

Ważną strefą walutową, realnie istniejącą, jest strefa Unii Euro­pejskiej, będąca pochodną procesu integracyjnego. Europejski Sys­tem Walutowy składa się z Europejskiej Jednostki Walutowej (ECU), systemów (kursowego, interwencyjnego i kredytowego) banków cent­ralnych państw członkowskich oraz Europejskiego Funduszu Współ­pracy Walutowej. Bankowość w skali międzynarodowej ma długą tradyq’ę. Z punktu widzenia kwestii monetarnych wieki XII i XIII w Europie były okresem wzrostu transakcji handlowych. W roku 1231 Fryderyk II cesarz, król Sycylii i Jerozolimy, wprowadził do obiegu złotą mone­tę, pierwszą od czasów rzymskich w VIII w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *