NIEZADOWOLENIE CZŁOWIEKA

Można również założyć, że niektórzy autorzy mieli nadmiernie wybujałą wyobraźnię i opisy­wane sytuacje zbytnio przejaskrawili bądź też, że nie wszystkie szczegóły odtworzyli zgodnie z faktami. W tym rachunku nie można także lekceważyć podstawowych praw psychologii i socjologii, które rządzą ludzkimi za­chowaniami w analogiczny sposób, jak prawa matema­tyki, fizyki czy chemii rządzą formami architektoniczny­mi, procesami technologicznymi itp. Warto też odwoły­wać się do własnych doświadczeń i dla porównania za­dawać czasem sobie pytanie, ile mnie ta lub tamta sytuacja rzeczywiście kosztowała.Czyż nie jest tak, że silne niezadowolenie, obojętne czym zostało spowodowane, wywołuje natychmiast stan napięcia emocjonalnego, które działa jak bó.l zęba, czy jak głód albo też inna niezaspokojona potrzeba fizjo­logiczna? Czyż nie jest dalej tak, że cała nasza uwaga koncentruje się wtedy na poszukiwaniu możliwości uci­szenia tego bólu, zaspokojenia tej potrzeby, czyli na poszukiwaniu sposobu obniżenia dokuczliwego napię­cia. Człowiek bardzo z czegoś niezadowolony, wyprowa­dzony z równowagi, gotujący się wewnątrz z wściekłości, pogrążony w rozpaczy, zaszokowany nagłą zmianą, nie potrafi sprawnie realizować swoich codziennych zadań zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *