CZYNNIKI POWSTANIA

Nie były to obawy bezpodstawne. Zamrożenie takie zastosowano w 1979 r. w stosunku do depozytów Iranu w Stanach Zjednoczonych* Posunię­cie to wzbudziło wiele wątpliwości na gruncie prawa międzynarodo­wego. Fundusze dolarowe zgromadzone przez’Rosjan w Londynie i     Paryżu nie podlegały amerykańskiej jurysdykcji bankowej. * Co więcej, kiedy na kontach pojawiły się nadwyżki, zdecydowano się przeprowadzić operacje finansowe, które okazały się korzystniejsze od tych, jakie, można było zrealizować w Stanach, Zjednoczonych. Innym ważnym czynnikiem powstania eurorynku był kryzys funta szterlinga w .1957 r. Wiele banków brytyjskich zdecydowało się wówczas ulokować. swe fundusze w. dolarach, aby zabezpieczyć się przed stratami spowodowanymi inflacją , i utrzymać swą pozycję na rynku światowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *