person using laptop on white wooden table

PROJEKT TRANSPORTOWY

W listopadzie 1989 r. Rada Gubernato­rów EBI zadecydowała o utworzeniu funduszu w wysokości 1 mld ECU (około 1,3 mld dolarów) na finansowanie projektów inwes­tycyjnych w Polsce i na Węgrzech. Do końca 1992 r. w ramach współpracy z EBI uzgodniono sześć pożyczek dla Polski na ogólną sumę 290, min ECU. W trzech z tych pożyczek współuczestniczył Bank Światowy.Chronologicznie pierwszą z nich był projekt transportowy, a po­życzkobiorcą Polskie Koleje Państwowe. Już w lipcu 1990 r. zawarta została umowa pożyczkowa z EBI na 20 min ECU z przeznaczeniem na modernizaqę kolei. Umowa opiewa na 17 lat. z 5-letnią karencją. Oprocentowanie wszystkich pożyczek EBI jest zmienne, uzależnione od kosztów pozyskania funduszów przez bank.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *