a man sitting at a table in front of a laptop

OBIEKTYWNE PRZESZKODY

Do obiektywnych przeszkód należy zaliczyć niestabilność przepisów pra­wnych i słabość polskiego systemu bankowego. Jednocześnie każde ECU zaangażowane przez EBOR generuje około 2 ECU ze źródeł zewnętrznych, np. banków czy funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu ogólna wartość zaakceptowanych proje­któw, w których EBOR uczestniczy, wynosi przeszło 17 mld ECU. Największym beneficjantem jest Rosja, która w końcu 1994 r. miała 39 zaakceptowanych projektów wartości 1,1 mld ECU (od 1991 r.). Drugie miejsce przypadło Polsce — 41 projektów na sumę 900 min ECU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *