Woman Sitting in Front of Macbook

Wypadek przy pracy oraz choroba zawodowa

W systemach zabezpieczenia społecznego szczególne miejsce zajmuje wypadek przy pracy oraz choroba zawodowa, traktowane łącznie jako odrębne ryzyko socjalne. W ramach zabezpieczenia społecznego następuje wyrównanie strat związanych z utratą zdolności do pracy, a także zapewnienie środków do życia w formie świadczeń rentowych osobom dotkniętym wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz ich rodzinom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *