Brak pracy

Celem zabezpieczenia społecznego w przypadku braku pracy jest ochrona przed skutkami bezrobocia. Na ogół w systemach zabezpieczenia społecznego spotyka się zróżnicowane podejście w zależności od tego, czy mamy do czynienia z utratą pracy, czy też z niemożnością uzyskania pierwszej pracy (niemożność – jak się powiada – „wejścia w zatrudnienie”). Świadczenia zabezpieczenia społecznego mają na celu rekompensatę wynagrodzenia za pracę (ale ich wymiar może nie być wiązany z indywidualnym wynagrodzeniem, lecz np. z kosztami utrzymania) oraz pokrycie kosztów niezbędnego szkolenia zawodowego, umożliwiającego podjęcie pracy w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *