Woman Sitting in Front of Macbook

Wielodzietności

Przyjmowanie wielodzietności jako odrębnego ryzyka socjalnego (zabezpieczenia społecznego) wynika ze specyficznych potrzeb rodzin wielodzietnych, a także związane jest ze specjalnymi zobowiązaniami społeczeństwa wobec tych rodzin. Celem świadczeń zabezpieczenia społecznego jest także wyrównanie dzieciom pochodzącym z rodzin wielodzietnych szans życiowych oraz zapewnienie im warunków do odpowiedniego rozwoju psychofizycznego. Świadczenia zabezpieczenia społecznego w przypadku wielodzietności związane są z kosztami utrzymania dziecka oraz z dochodem rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *