TO, CO MÓWIĄ INNI

Ludzie nie zawsze mówią, co myślą. Mogą się zgo­dzić z resztą grupy tylko w imię harmonii. Taki ro­dzaj zachowania świadczy o bardzo niebezpiecznej słabości w zespole. Nie wyrażone zastrzeżenia mają nierzadko niezwykle istotne konsekwencje. Jednym z naszych problemów jest to, że często myślimy 0    tym, co sami za chwilę powiemy, zamiast wsłuchi­wać się w to, co inni mówią teraz.Zdarza się, że nie pojmujemy istoty tego, co mówią inni, ponieważ nakładamy na ich słowa własną inter­pretację. Każdy postrzega świat z innej perspektywy, która zależy od całego mnóstwa czynników: prze­szłości, doświadczeń (włączając w to wykształcenie,    szkolenia), zainteresowań (w pracy, w domu, na urlopie). Toteż w ustach różnych ludzi te same słowa mogą mieć inne znaczenia i zabarwienie emocjonal­ne. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest sprawdzanie zrozumienia tego, co mówi reszta ze­społu, poprzez np. streszczanie i powtarzanie ich głównych myśli własnymi słowami. Trudniejszym rozwiązaniem jest lepsze poznanie współpracowni­ków i udoskonalenie zdolności postrzegania świata z różnych punktów widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *