UMIEJĘTNOŚĆ UCZESTNICZENIA

Niektórzy mają trudności ze sprecyzowaniem myśli, inni potrzebują czasu na sformułowanie swoich idei. Tacy ludzie mogą sprawiać wrażenie, że nie wnoszą dużego wkładu do grupy, zwłaszcza w porównaniu z energicznymi rozmówcami, ale zachęcenie ich do otworzenia się wzbogaci cały zespół.Efektywny zespół wykorzystuje potencjał wszyst­kich swoich członków. Oznacza to, że każdy pracow­nik jest zarówno zdolny, jak i skłonny przekazać ten potencjał na rzecz grupy, tak aby zespół mógł go bez trudu wykorzystać. Zakłada to odgrywanie wyzna­czonej roli w określonym czasie lub w określony sposób.Jeżeli grupa, do której należysz, boryka się z techni­cznym problemem, a ty posiadasz wiedzę pomocną w jego rozwiązaniu, już na początku powinieneś ją wykorzystać, żeby zespół sprawnie uporał się z kło­potami. Możesz mieć pewną umiejętność albo rolę do odegrania, np. wykonanie przeglądu podczas prze­rwy w środku wyścigu formuły 1. W tym wypadku najistotniejszym czynnikiem jest czas. Jeżeli twoja grupa musi wysprzątać samolot w trakcie bardzo krótkiego postoju, nie możesz wejść na pokład, za­nim opuszczą go pasażerowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *