Woman Sitting in Front of Macbook

UMIEJĘTNOŚĆ UCZESTNICZENIA

Niektórzy mają trudności ze sprecyzowaniem myśli, inni potrzebują czasu na sformułowanie swoich idei. Tacy ludzie mogą sprawiać wrażenie, że nie wnoszą dużego wkładu do grupy, zwłaszcza w porównaniu z energicznymi rozmówcami, ale zachęcenie ich do otworzenia się wzbogaci cały zespół.Efektywny zespół wykorzystuje potencjał wszyst­kich swoich członków. Oznacza to, że każdy pracow­nik jest zarówno zdolny, jak i skłonny przekazać ten potencjał na rzecz grupy, tak aby zespół mógł go bez trudu wykorzystać. Zakłada to odgrywanie wyzna­czonej roli w określonym czasie lub w określony sposób.Jeżeli grupa, do której należysz, boryka się z techni­cznym problemem, a ty posiadasz wiedzę pomocną w jego rozwiązaniu, już na początku powinieneś ją wykorzystać, żeby zespół sprawnie uporał się z kło­potami. Możesz mieć pewną umiejętność albo rolę do odegrania, np. wykonanie przeglądu podczas prze­rwy w środku wyścigu formuły 1. W tym wypadku najistotniejszym czynnikiem jest czas. Jeżeli twoja grupa musi wysprzątać samolot w trakcie bardzo krótkiego postoju, nie możesz wejść na pokład, za­nim opuszczą go pasażerowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *