four people watching on white MacBook on top of glass-top table

W PRZESZŁOŚCI

W przeszłości inżynierowie często odprawiali z kwit­kiem operatorów urządzeń, którzy zgłaszali usterki zaobserwowane podczas pracy. Jednak wraz z wpro­wadzeniem pracy zespołowej ci sami inżynierowie zaczęli omawiać usterki z operatorami, by razem znaleźć jakieś rozwiązanie. Nie świadczy to o braku umiejętności inżynierów, lecz jest tylko innym rodza­jem pracy – szanuje się wtedy wkład pracy operatora i nierzadko przyczynia się do poprawy efektywności inżyniera. W przeszłości szefowie ignorowali poglądy pracow­ników fizycznych na temat nowych maszyn i metod pracy. Po wprowadzeniu pracy zespołowej chętnie wysłuchują pomysłów i opinii wszystkich pracobior­ców. Kierownik wciąż zarządza, zmienił się jednak sposób, w jaki przyczynia się do sukcesu firmy. Po­nieważ podejmowanie decyzji pozostawia niższym szczeblom, ułatwia działanie firmy i zapewnia kon­tekst, w którym pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki. Poza tym uwalnia się od wielu codzien­nych zmartwień i może poświęcić więcej czasu roz­ważaniom i planom na przyszłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *