ZINTEGROWANI PRACOWNICY

Ale jeśli staną się czę­ścią grupy, zaczną się zachowywać jak pracownicy zespołu, a nie wyizolowane jednostki, pozbawione troski i odpowiedzialności za innych. A to dlatego, że członkowie zespołu: wysłuchują opinii pozostałych członków zespołu o tym, co i jak należy zrobić,otwarcie i szczerze omawiają swoje problemy,szukają rozwiązań, a nie winnych,znają priorytety zespołu i grupy pracowniczej, a w razie konieczności dążą do ich realizacji na­wet własnym kosztem,korzystają z okazji, by pomóc innym w rozwoju,wspierają i szanują pozostałych członków zespołu,mają wspólne cele, a nie realizują osobiste zamie­rzenia. Taka postawa zaangażowania, wzajemnej troski i po­mocy jest charakterystyczna dla zdrowego zespołu. Niektórzy członkowie zespołu mogą mieć mniej zdolności. W zdrowym zespole słabsi pracownicy są akceptowani, szanowani i wspierani, a nie oczernia­ni, odrzucani i zostawiani sami sobie. Aby osiągnąć tę pełną integrację zespołową, należy stworzyć po­czucie zaufania na kilku płaszczyznach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *