KAŻDA GRUPA

Gdy każda grupa zaczyna jasno określać swoich klientów i ich potrzeby (włączając wewnętrznych klientów fir­my), powstaje zbiór celów zrewidowany na podsta­wie poczucia odpowiedzialności wobec pozostałych grup pracowniczych. Podobnie zastosowanie metod DnC oznacza, że zwiększenie wydajności na określo­nym odcinku w ogólnym ujęciu może stanowić prze­szkodę, przyczynę piętrzenia się prac i wzrostu ko­sztów magazynowania towarów. Ludzie pracujący na tym odcinku będą musieli zrewidować swoje cele, by nie powodować zatorów i nie używać dodatko­wych środków do pomocy innym działom. Przedstawione powyżej przykłady ilustrują konce­pcję firmy jako zespołu, w ramach którego grupy ludzi funkcjonują jako mniejsze zespoły. Ważne, aby pomóc ludziom rozpoznać całościowe założenia fir­my, jak również cele grup, do których należą. Indywidualni pracownicy nie widzą często potrzeby wysłuchania opinii innych ani pomocy im w zdoby­waniu większych kompetencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *