NABYWAĆ I ZBYWAĆ MAJĄTEK

Mógł nabywać, dzierżawić i zbywać majątek oraz występować jako strona w po­stępowaniu sądowym i arbitrażowym. W końcu lat 70. status pra­wny banku został zakwestionowany. Prawnicy brytyjscy zgłosili wątpliwość, czy międzynarodowy status banku jest na tyle precyzyj­nie określony, aby można go było, w świetle prawa publicznego krajów zachodnich, uważać za osobę prawną, a więc instytucję, której można wytoczyć proces sądowy i która może taki sam proces wytoczyć innym. W wyniku tej opinii bank nie uzyskał od syn­dykatu banków kredytu w wysokości 200 min dolarów, ponieważ sprawę owego kredytu miało uregulować ustawodawstwo brytyjskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *