Źródła finansowania ubezpieczenia społecznego

Wśród źródeł finansowania ubezpieczenia społecznego można wyróżnić głównie składki ubezpieczeniowe oraz dotacje i subwencje z budżetu państwowego (jako finansowy wyraz udziału państwa w ubezpieczeniu społecznym), a także niekiedy dotacje z budżetów regionalnych i lokalnych. Zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną w ubezpieczeniach społecznych definicją składki ubezpieczeniowej, jest ona świadczeniem pieniężnym, która cechuje się przymusowym charakterem oraz celowością i odpłatnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *