GENEZA POWSTANIA

Geneza powstania rubla transferowego wyglądała następująco. Podczas narady szefów rządów i przedstawicieli partii krajów człon­kowskich RWPG w czerwcu 1962 r. podjęto uchwałę o opracowaniu warunków organizacyjnych i finansowych w celu odejścia od bilate- ralizmu. Rok później, 22 października 1963 r., Bułgaria, Czecho­słowacja, Mongolia, NRD, Polska, Rumunia, Węgry i ZSRR pod­pisały umowę o rozliczeniach w rublach transferowych. Wprowadzo­no tę jednostkę waluty międzynarodowej w 1964 r. wraz z utworze­niem Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej.Ustalono, że parytet złota rubla transferowego będzie wynosił 0,987412 g czystego złota. Określono też jego stały kurs w stosunku do walut krajów członkowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *