W STOSUNKU DO DOLARA

W stosunku do dolara amerykańs­kiego ustalono kurs rubla transferowego na podstawie oficjalnego parytetu złota z poprawką na kurs rynkowy w stosunku do innych walut wymienialnych. Tworząc tę jednostkę, przewidziano trans­ferowanie rubla między krajami RWPG bez żadnych limitów. Uzna­no ów rubel za międzynarodową jednostkę pieniężną. Założenie to pozostało w sferze teorii. Rubel transferowy funkcjonował wyłącznie w rozliczeniach międzynarodowych między krajami RWPG. Był on jedynie jednostką obrachunkową, czyli jednostką pomiaru wierzytel­ności i zobowiązań wynikających z dwustronnej umowy między tymi krajami. Nie miał on związku z wewnętrznym obiegiem pieniądza poszczególnych krajów. Emitowany był przez Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *