ZAWIERANIE UMÓW

Bank miał prawo zawierania umów, w tym również między­narodowych, oraz dokonywania wszelkich transakcji w granicach swych kompetencji. Mógł nabywać, dzierżawić i zbywać majątek oraz występować przed organami sądowymi i arbitrażowymi. Bank odpowiadał za swe zobowiązania do wysokości posiadanego mająt­ku, nie odpowiadał zaś za zobowiązania krajów członkowskich. Kraje członkowskie nie odpowiadały zaś za zobowiązania banku.Bank mógł gromadzić środki we wspólnej walucie (rublach trans­ferowych), w walutach krajów zainteresowanych oraz w walutach wymienialnych przez zaciąganie finansowych i bankowych kredytów oraz pożyczek, przyjmowanie średnio- i długoterminowych wkładów oraz w innych formach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *