Macbook Pro on Table

HISZPANIA I HOLANDIA

Kraj ten zgłosił akces do Wspólnoty w 1977 r., lecz uzyskał prawa członka dopiero w 1986 r. Stopa inflacji znacznie przewyższa średnią Wspólnoty i w dwu ostatnich dekadach wynosiła ponad 12%. Liczba zatrudnionych w rolnictwie jest dwukrotnie większa niż we Franq’i. Bezrobocie w 1994 r. osiągnęło 23% i było najwyższe w Europie. Obecnie jego poziom został wyraźnie ob­niżony, ustabilizował się kurs pesety, a przyrost dochodu narodowe­go dorównuje Franqi i Niemcom.Holandia. Znajduje się ona w swoistej unii monetarnej z Nie­mcami. Stopa wymiany guldena i marki była stała na długo przed wprowadzeniem unii monetarnej. Stopa inflacji była zbliżona do występującej w Niemczech. Pod. wieloma względami ekonomicz­no-finansowymi można uznać Holandię za kraj modelowy. Jedynym problemem jest wysokie, jak na wymogi standardów przyjętych w Maastricht, zadłużenie, związane z szerszym zakresem świadczeń publicznych niż przeciętnie w Europie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *