Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

UZALEŻNIENIE OD POLITYKI MONETARNEJ

Z jednej strony powo­duje to uzależnienie od polityki monetarnej Francji. Z drugiej jednak przynosi określone korzyści, gdyż rezerwy walutowe Francji są gwarancją wypłacalności członków Unii.Bank Centralny Krajów Afryki Zachodniej, z siedzibą w Daka- rze, został utworzony 1 listopada 1962 r. jako instytucja emisyjna Dahomeju (obecnie Benin), Wybrzeża Kości Słoniowej, Mali, Mau­retanii, Nigru, Senegalu i Republiki Górnej Wolty (obecnie Burkina Faso). Wymienione państwa były członkami Zachodnioafrykańskiej Unii Monetarnej. Utworzenie banku należy wiązać z procesami integracyjnymi francuskich terytoriów zamorskich w połowie lat 50.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *