a person sitting at a table with a laptop

OMAWIANY BANK

Bank Rozwoju Państw Afryki Centralnej (Central African States Development Bank) powołany został z iniqatywy 5 krajów afrykańs­kich (Czadu, Gabonu, Kamerunu, Konga, Republiki Środkowoaf­rykańskiej) w 1975 r. Na siedzibę banku wybrano Brazzaville. Zadaniem banku jest finansowanie inwestycji regionalnych i między­narodowych, przyciąganie kapitału z zagranicy, pomoc w finan­sowaniu ekspertyz z różnych dziedzin. Kapitał zakładowy wynosił 16   mld franków CFA (Communaute Financiere Africaine; 1 frank CFA+0,02 franka franc.), z czego do państw członków-założycieli banku należy 65,6% udziałów, Bank Rozwoju Państw Afryki Central­nej posiada 13,15%, Niemcy, Francja i Kuwejt po 6,25%, Afrykań­ski Bank Rozwoju — 2,5%.Ponieważ omawiany bank jest instytucją Unii Środkowoafrykań­skiej, należy do obszaru franka francuskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *