PRZYSPIESZENIE INTEGRACJI

W celu przyspieszenia integracji monetarnej zwołano w Luj^em- burgu posiedzenie ministrów finansów krajów UE w czerwcu 1995 r. W trakcie spotkania uznano za niezbędne zredukowanie deficytów budżetowych w państwach członkowskich, co ma bezpośredni zwią­zek z ograniczeniem inflacji. Wskazano, że niektóre rządy, np. francuski, odkładają realizację tych zaleceń ze względów politycz­nych. Do połowy 1995 r. tylko 3 z 15 krajów (Irlandia, Luksemburg i    Niemcy) wywiązały się z przyjętych zobowiązań dotyczących wpro­wadzenia wspólnej waluty. Raport przedstawiony w Luksemburgu przez Komisję. Monetarną zawierał dwa obligatoryjne kryteria. Po pierwsze ustalono, że poziom deficytu budżetowego me może prze­kroczyć 38% dochodu narodowego brutto, a po drugie, że rozmiar wewnętrznego długu publicznego nie może przekroczyć 60% tego dochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *