Macbook Pro on Table

OKRES PRZEJŚCIOWY

Po półrocznym okresie przejściowym euro będzie już jedyną wspólną walutą UE. Do unii walutowej wejdą tylko państwa o zdrowej polityce gospodarczej i walutowej, w któ­rych deficyt ograniczono do 3% produktu krajowego brutto, zaś dług publiczny do 60% tego produktu. O wejściu do unii mogą więc myśleć Niemcy, Wielka Brytania, Franq’a, Dania, Irlandia, Holan­dia, Luksemburg i Finlandia. Decyzja zostanie podjęta na początku 1998 r., a w styczniu 1999 r. państwa unii zamrożą kursy walutowe i  podporządkują swą politykę Europejskiemu Bankowi Centralnemu z siedzibą we Frankfurcie. Mimo ostatnio zgłaszanych propozycji Franq’i, aby przełożyć to przedsięwzięcie na 2001 r. przywódcy UE nie przesunęli terminów. Jest to korzystne z punktu widzenia inte­resów Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *