WSPÓLNY PIENIĄDZ

Raport zawierał ocenę, że dewaluaq’a walut we Włoszech, w Hisz­panii i Szwecji jest sprzeczna z ustaleniami Traktatu z Maastricht, ponieważ tylko niski deficyt i niska inflacja sprzyjają obniżeniu stóp procentowych i bezrobocia. W konkluzji raportu wskazano na celo­wość jak najszybszego wdrożenia wspólnej waluty. Poszczególne rządy i. banki powinny indywidualnie zaakceptować założenia unii monetarnej, a nowe banknoty i monety powinny trafić do rąk konsumentów po upływie 3 lat.W połowie grudnia 1995 r. w Madrycie przywódcy UE zadecy­dowali, że wspólny pieniądz powstanie 1 stycznia 1999 r. i nie będzie się nazywał ECU a euro. Na początku tylko rządy i banki będą się nim posługiwały, a 1 stycznia 2002 r. wejdą do powszechnego obiegu banknoty i monety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *