NIEZBĘDNE CZYNNIKI

Oto trzy podstawowe czynniki niezbędne do osiąg­nięcia sukcesu:Kierownicy muszą wybierać odpowiednich ludzi do prowadzenia zespołów.Kierownicy muszą organizować regularne spot­kania, z których członkowie zespołów powinni czerpać przyjemność, wiedzę i zachętę do dalszej pracy.Kierownicy muszą się upewniać, czy członkowie zespołów mają wsparcie pracowników umysło­wych, z którymi stykają się na co dzień.Przedstawiciele handlowi lub konsultanci pracujący w terenie muszą mieć zapewniony stały kontakt z biurem i uzyskanie szybkiej odpowiedzi. Pracow­nicy umysłowi powinni być zatem postrzegani jako część zespołu sprzedawców i włączani w regularne spotkania oraz ćwiczenia mające na celu budowanie zespołu. Czasami warto zorganizować w siedzibie firmy skrzynkę kontaktową, tak by przez większość czasu każdy pracujący w terenie miał do czynienia tylko z jedną lub dwiema osobami. Dzięki temu pra­cownicy terenowi mają poczucie przynależności, a umysłowi są wobec nich lojalni i czują odpowie­dzialność. Spotkania, podczas których kierownicy dyskutują z członkami zespołu, są nieodzowne, jeśli firma chce zdobyć oddanych i lojalnych pracowników, wię­kszość czasu spędzających z dala od swoich part­nerów. Jeśli spotkanie takie odbywa się w formie konferencji na temat sprzedaży lub konsultacji, to najlepiej nadać mu strukturę otwartą, z długimi przer­wami, w trakcie których uczestnicy zbierają się w gru­py, by porozmawiać o pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *