PRACOWNICY INDYWIDUALNI

W wypadku niektórych zawodów ludzie spędzają większość czasu z dala od pozostałych członków zespołu. Możesz mieć grupę sprzedawców lub do­radców, którzy pracują głównie na terenie klientów. Jeśli z różnych przyczyn chcesz ich zgrupować, np. by działali na danym obszarze geograficznym albo zajmowali się określonym rodzajem klientów czy prowadzili rachunki dla poszczególnych grup produ­któw, zaangażowanie kierowników w budowanie zespołu jest niezbędne. Kierownicy mogą nadal za­chęcać ludzi, żeby pracowali w zespołach, wspoma­gali się wzajemnie i wspólnie dążyli do celów w zgo­dzie z założeniami firmy. W rzeczy samej, jeśli nie uda ci się wykrzesać ducha zespołu, nagle może się okazać, że pracownicy bardziej dbają o interesy klienta niż firmy. Chociaż chcesz, żeby sprzedawcy i konsultanci zbliżyli się do klienta, to przede wszyst­kim masz na uwadze dobro firmy. Jeśli więc kliento­wi bardziej odpowiada produkt konkurenta niż twój, to wolałbyś, żeby sprzedawca pomógł ci ulepszyć własny produkt, a nie radził klientowi kupować gdzie indziej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *