SWOBODA DZIAŁANIA KIEROWNIKÓW

Określą i ustalą obszary, gdzie konieczna jest większa swoboda w celu ich zastosowania. Zro­zumieją, że zmian tych nie da się wprowadzić z dnia na dzień, lecz konieczne jest przygotowanie etapu przejściowego.Kierownicy muszą stale rewidować swój stosunek do innych i dążyć do tego, by współpraca między dzia­łami była efektywna. Jedną z możliwości rozpoczęcia takiego procesu jest zorganizowanie szkolenia.Swoboda działania kierowników wyniknie po części z powyższych dyskusji. Nie można zapomi­nać, że mimo innego „zestawu narzędzi” niż używa­ne tradycyjnie kierownicy nadal mają zarządzać. Jeśli dyskusje te mają być otwarte, a w dodatku wy­twarzać poczucie zaufania, to przykładem muszą świecić sami członkowie zarządu. Nigdy nie należy pozwalać, aby kierownicy wdawali się w dysputy na temat podjętych wcześniej decyzji, jakby dało się je jeszcze odwrócić. Jeśli decyzje zapadły, kierownicy mogą już tylko debatować nad tym, co zrobić, żeby były skuteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *