POMYSŁY I WSKAZÓWKI

Nie wol­no jednak odejmować takich nagród, dopóki nie za­rysuje się perspektywa autentycznej pracy zespoło­wej, bo w przeciwnym razie pojawi się ryzyko spadku produkcji. Gdy zespół znajdzie się już na swoim miejscu, motywacja do osiągnięcia wytyczo­nych celów zrekompensuje indywidualne straty fi­nansowe.Jednym ze sposobów uatrakcyjnienia pracy zespoło­wej jest przyznanie dodatków pieniężnych dla całego zespołu. Oznacza to, że jego członkowie razem zy­skają lub stracą, a poszczególny pracownik osiągnie sukces tylko wtedy, kiedy będzie on udziałem zespo­łu. Przysłuży się to wzmocnieniu pracy zespołowej – samo w sobie jednak jej nie wytworzy. Kolejna zaleta płynąca z pracy w zespole to ciągły dopływ informacji oraz konsultacje z pozostałymi pracownikami. Musisz zadbać o to, aby członkowie twojego zespołu wiedzieli, co się dookoła dzieje, i mieli okazje przedstawić wszelkie uwagi i sugestie. Powinieneś również powiadamiać ich o tym, co wy­nikło z ich pomysłów i wskazówek. Raz tego zanie­dbasz, a zniszczysz całą pracę zespołową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *