Two women setting at a table working

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Co personel może zyskać dzięki pracy zespołowej? (Załóżmy, że kierownictwo jasno określiło, jakie cele i dziedziny mają objąć zmiany.) Po pierwsze, osoby poważnie podchodzące do pracy zespołowej twier­dzą, że to o wiele przyjemniejszy sposób pracowa­nia – to prawdziwa frajda! Może to i nie wystarczy, żeby od razu dać się porwać, ale dla wszystkich zainteresowanych to zawsze dodatkowy zysk. Pracę zespołową można przedstawić jako rzadką okazję albo groźbę – albo obie naraz! Nie będzie przesadą stwierdzenie, że wiele prężnych dziś firm zniknie, jeżeli nie ucieknie się do efektywnej pracy zespołowej. Jeśli tak sądzi kierownictwo, przeko­nanie to muszą z nim dzielić pracownicy, aby stało się ono siłą napędową skutecznej pracy zespołowej oraz wzmożonego poszukiwania wymiernych ko­rzyści. Z równą ostrożnością trzeba ustalać bodźce finanso­we za pracę w zespole. Kiedy ma ona być skuteczna, należy ograniczyć wszelkie nagrody za osiągnięcia indywidualne (np. dodatki za produkcję), ponieważ zniechęcają one poszczególnych pracowników do pełnego uczestnictwa w zadaniach zespołu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *