WARTE ZASTANOWIENIA

Nikt nie lubi do­wiadywać się ostatni w sprawach, które go żywo obcho­dzą, a przecież zmiana na stanowisku szefa, bezpośred­niego czy pośredniego, nie może być obojętna dla pod­władnych mu pracowników.Warto zastanowić się, czy rzeczywiście istnieją jakieś racjonalne argumenty przemawiające za tym, aby jak najdłużej ukrywać przed członkami organizacji lub ze­społu wiadomość o zmianie na stanowisku Szefa. Czy uzasadnione są powody do tego, aby osłaniać tajemni­cą drogę, którą przebył zanim powierzono mu to od­powiedzialne stanowisko. Może należałoby pomyśleć o zmianie tego sprzecznego z ideałami demokratycznymi zwyczaju przekazywania biografii nowego pracownika, zwłaszcza kierownika, do wyłącznej wiadomości zwierzch­ników?Zmiana personalna dominowała jako źródło, jak i na­stępstwo badanych przeze mnie 426 konfliktów, z któ­rych część zaprezentowałam czytelnikowi. Liczba osób wprowadzonych do opisywanych organizacji wynosiła 108, podczas gdy liczba osób zwolnionych w wyniku przyję­tego rozstrzygnięcia konfliktów – 179.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *