Silver Laptop Computer Beside White Smartphone on Brown Wooden Table

ZMIENIAJĄCE SIĘ ZESPOŁY

Lider prowadzi wreszcie negocjacje z członkami zespołu w celu uzyskania środków lub pomocy. Zwierzchnik zajmuje się dłu­goterminowym planowaniem, realizowaniem po­trzeb firmy i zapewnianiem niezbędnych środków. Może także interweniować, kiedy zespół napotyka problemy, z którymi nie potrafi sobie poradzić (np. dlatego że nie posiada odpowiedniej władzy lub środków).Mimo że w powyższym opisie główne punkty zosta­ły zilustrowane w odniesieniu do zakładu przemy­słowego, to równie dobrze sprawdzą się one w in­nych środowiskach zespołowych, gdzie skład zespołu jest w miarę stabilny.W wielu sytuacjach skład zespołu pracowniczego zmienia się z dnia na dzień – a nawet z zadania na zadanie. Niektóre firmy, na przykład lotnicze, mają złożony system zmianowy, co spowodowane jest charakterem pracy – obowiązki są bardzo różne (np. wyładowywanie bagaży, sprzątanie pokładu, zmie­nianie miejsca postoju samolotu, załadowywanie za­pasów). Trudno sobie wyobrazić, by wszystkie zada­nia wykonywał jeden stały zespół, mimo to nawet w takim wypadku praca zespołowa stanowi nieod­zowny warunek sukcesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *