white and black laptop

SZKOLENIE I WSPARCIE

Opisano już umiejętności konieczne dla wprowadze­nia efektywnej pracy zespołowej. Teraz kierownicy muszą mieć okazję, by przemyśleć, jak w podległych im działach ją rozwinąć, rozważyć ewentualne pro­blemy i opracować strategie ich pokonywania. Nie­kiedy w takich sytuacjach sprawdza się szkolenie zorganizowane zgodnie z wcześniejszymi wytycz­nymi, po którym na regularnych spotkaniach kie­rownicy wymieniają się doświadczeniem. Poza szko­leniem w zakresie pracy zespołowej może zajść ko­nieczność przygotowania ludzi do innych jeszcze zadań, tak by zapewnić zespołom elastyczność, jakiej potrzebują do pełnej efektywności. Aby zyskać mo­żliwie największe korzyści, czasem należy też pomóc członkom zespołu w zrozumieniu:ogólnych priorytetów biznesu i roli, jaką w nim odgrywają, problemów ludzi z działów usługowych, np. do­starczających zespołowi pracę lub informacje albo korzystających z pracy lub informacji przekaza­nych przez zespół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *